Reset góc lái Toyota

Trong quá trình tháo lắp cột lái vô lăng để kiểm tra. Sửa chữa phải tháo cảm biến góc lái nhưng vô tình không đánh dấu chính xác vị trí ban đầu của cảm biến. Dẫn đến việc lắp lại sai vị trí cảm biến góc lái. Làm cho khi đánh lái vô lăng cảm biến hiểu sai vị tri góc lái vô lăng báo lỗi lên đồng hồ taplo.