Lập trình lại lỗi mất các chức năng gập gương, nâng hạ kính… Range Rover khi rút bình điện

Trong qua trình thay thế, sửa chữa về phần điện trên xe để đảm bảo an toàn chúng ta sẽ thường xuyên rút cọc bình tránh chậm chạm. Tuy nhiên việc rút cọc bình đôi lúc cũng gây ảnh hưởng đến dữ liệu của xe