Bọc trần da ô tô

4,000,000

Chiếc xe ô tô nào bất kể là xe sang hay xe tầm trung cũng đều sẽ hao mòn sau một thời gian sử dụng. Điều này không những khiến chiếc xe xấu đi, giảm giá trị sử dụng, mà còn ảnh hưởng đến giá bán xe nếu bạn có ý định chuyển nhượng lại sau này. Vì thế, chủ xe nên có ý thức giữ gìn, chăm sóc xe ô tô. Một trong những chi tiết cần lưu ý đó là bảo vệ trần xe ô tô.