Coding tắt mở OPTION Mercedes

Một số Option hữu ích được nhiều người quan tâm trên Mercedes:

  • Active Carplay, Android Auto, Mirror Link.
  • Logo AMG trên màn hình CD/DVD.
  • Đèn welcome màu xanh khi mở khóa xe.
  • Đi nhanh vẫn xem được Camera 360.
  • Xem Video lúc đi xe.
  • Ra vào xe tự động lùi ghế.
  • Tăng số lần nháy xi nhan khi gạt nhẹ.
  • Tắt chế độ dừng đèn đỏ tắt động cơ.
  • Tắt tự động lấy gió ngoài.
  • Bỏ âm báo dây toàn nếu cần…