Đồng hồ 6WB Series 3 Series 4 (F SERIES)

 Đồng hồ điện tử  6WB đẹp, hiện đại và sang trọng hơn hẳn so với đồng hồ cũ.
Thông tin cần thiết được bố trí hiển thị khoa học hơn, dễ nhìn hơn
 Con số trên đồng hồ biến động liên tục tùy theo tốc độ của xe khiến đồng hồ trở nên rất sinh động.