Sửa chữa và thay thế màn hình ODO Mercedes

Aztuning nhận kiểm tra, sửa chữa và thay thế các lỗi liên quan đến đồng hồ odo trên các dòng xe Mercedes.

Một số lỗi thường gặp như:

  • Mất nguồn đồng hồ
  • Không hiển thị km trên đồng hồ
  • Kim đồng hồ chạy sai so với thực tế,…