Cài đặt và coding Mercedes

Lý do cài đặt và coding các hộp điều khiển mới hay phụ tùng cũ Mercedes?

Đối với tất các hộp điều khiển mới hay phụ tùng cũ tháo xe trên các dòng xe Mercedes như:

  • Hộp động cơ
  • Vỉ điện hộp số
  • Thước lái điện
  • Phuộc điện
  • Hệ thống giải trí
  • Hệ thống chìa khóa bảo mật chống trộm
  • Túi khí