CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP TRÊN BMW (RDC)

TÍNH NĂNG CỦA VAN CẢM BIẾN LỐP (RDC)

Cảm biến áp suất lốp thiết bị theo dõi áp suất và nhiệt độ lốp trong suốt quá trình sử dụng xe.

Mỗi một van cảm biến sẽ có bộ vi xử lý cũng như bộ phận tiếp nhận thông tin truyền những dữ liệu về áp suất và nhiệt độ lốp một cách chính xác

Việc bạn cài đặt trên màn hình hiển thị mà những thông tin này sẽ được hiển thị 24/24 . Khi phát hiện ra sự cố nó sẽ phát ra những âm thanh cảnh báo thông qua màn hình hiển thị có thể biết được vị trí chính xác lốp nào đang có vấn đề.